Help mee!

Hoe kun je helpen?

Door elke maand een vast bedrag over te maken naar Stg. Arise and Shine Netherlands, IBAN NL34 RABO 0307 1498 46. Met een eenmalige donatie zijn we natuurlijk ook heel blij. Maar ons hoofddoel is om Arise and Shine Uganda de zekerheid te geven van een vaste maandelijkse donatie, omdat salarissen ook iedere maand moeten worden uitbetaald. Je kunt 10 euro per maand doneren of meer, maar het mag ook minder zijn. Arise and Shine Netherlands telt alle grote en kleine bedragen bij elkaar op en komt zo tot een bedrag waar het Baby Care Home van Arise and Shine Uganda elke maand vast op kan rekenen.

Elke donatie wordt zo dubbel besteed: met het ingezamelde geld worden kinderen opgevangen die nergens anders terecht kunnen én de donatie garandeert de salarissen van de aunties die de kinderen verzorgen, en helpt daarmee ook de gezinnen van deze vrouwen.

Vaste donateur worden? Vraag dan je bank om maandelijks een bedrag over te maken en stuur een e-mail naar info@ariseandshinenetherlands.nl om je op te geven of vul het contactformulier in.

Hoeveel geld is er nodig?

We ontvangen nu genoeg bijdragen om de salarissen te betalen van de zes aunties en twee mannelijke helpers. Samen verdienen die momenteel ongeveer 450 euro per maand. Het is onze ambitie om ook de salarissen te betalen van Sharon zelf en de medewerkers van het kantoor, dat niet alleen zorg draagt voor de normale administratieve taken, maar ook de ontwikkeling van de kinderen bijhoudt, de aunties begeleidt, kinderen terugplaatst bij hun familie en de familie helpt rond de terugplaatsing. Deze ambitie houdt in, dat we ernaar streven de bijdragen aan donaties te verhogen naar 830 euro per maand.

Komt het allemaal goed terecht?

Arise and Shine Netherlands (AASN) helpt Arise and Shine Uganda (AASU) met een maandelijks bedrag voor de salarissen van de aunties van het Baby Care Home. Het bestuur van AASU legt in ruil daarvoor maandelijks aan AASN een bewijs over, hoeveel salaris elke auntie heeft ontvangen. Zo is direct te controleren dat onze bijdrage terechtkomt waarvoor het is bestemd. Verder ontvangt AASN de begroting, jaarrekening en de maandelijkse bankafschriften van Arise and Shine Uganda.
Omdat Arise and Shine Netherlands (met uitzondering van de bank- en domeinnaamkosten) geen overheadkosten heeft, gaat al het geld (met dezelfde uitzondering) linea recta naar het beoogde doel. Het bestuur en de klankbordgroep bestaan uit vrijwilligers die geen beloning ontvangen. En alle inkomsten en uitgaven zijn te controleren via deze website.