Thuis in een gezin

Pleegzorg

Kinderen zijn in het algemeen het best op hun plek in een gezinssituatie. Arise and Shine Uganda (AASU) heeft altijd al het beleid gehad om kinderen, zodra dat kan, terug te plaatsen bij de ouders of anders bij familie. In situaties waarin dit niet kan, zou opvang in pleeggezinnen een goede mogelijkheid zijn. Georganiseerde pleegzorg wordt gestimuleerd in Oeganda, maar bestaat nog maar in weinig districten. AASU heeft met financiële steun van Arise and Shine Netherlands pleegzorg opgezet in Kamuli District. In een eerste project van twee jaar, samen met Kerk in Actie en andere vermogensfondsen is het volgende bereikt:

  1. Alle overheden en informele leiders werden voorgelicht over pleegzorg,

  2. Alle sociaal werkers, van de hoogste districtsambtenaar tot en met de dorpsbewoners die vrijwillig sociaal werk doen, kregen een rol in het project, zodat ze zich mede-eigenaar gingen voelen.

  3. Met een grondige procedure werden pleegouders geselecteerd en opgeleid.

  4. Kinderen werden gematcht met pas opgeleide pleegouders en bij hen geplaatst.

Dit startproject is met veel enthousiasme ontvangen en wordt omarmd door de betrokken autoriteiten. De pleegouders worden nog steeds begeleid. Ze blijken erg gemotiveerd te zijn.

Samen met Wilde Ganzen treffen AASN en AASU nu voorbereidingen om het startproject een stevigere basis te geven met een vervolgproject, waarin de pleegzorgactiviteiten worden uitgebreid en de betrokkenheid van lokale overheden nog wordt versterkt. Bovendien zal de begeleiding worden geïntensiveerd van pleeggezinnen en van gezinnen waar kinderen teruggeplaatst zijn bij hun ouders.
Het Baby Care Home wordt op deze manier steeds meer een kortdurende noodopvang. Als de kinderen hier binnenkomen zijn ze vaak ondervoed en hebben ze medische problemen. Terwijl ze weer op de been worden geholpen, wordt gezocht naar een gezin voor hen: bij de eigen ouders of andere familie of pleegouders. In gezinnen kunnen de kinderen meer individuele aandacht krijgen. Zij blijven bovendien korter in het Baby Care home, zodat daar veel meer kinderen kunnen worden geholpen.

Arise and Shine Netherlands heeft deze ontwikkelingen financieel mogelijk gemaakt en zal zich hiervoor blijven inzetten.

Foto: Een van de eerste pleegouders van Kamuli district met haar pleegkinderen.